CIW "Sołtysówka" zaprasza! ›› Trasy do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej

MAGURKA WRESZCIE W (O)BIEGU

Tradycje narciarskie Magurki Wilkowickiej liczą blisko 100 lat. Historię zapoczątkowała arcyksiężna Maria Teresa Habsburg, która dysponowała własnym pokojem w schronisku i uprawiała narciarstwo. Gmina Wilkowice od 2005 roku organizuje biegi narciarskie otwarte pod patronatem arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg oraz Jej wnuczki Marii Krystyny Habsburg, pod nazwą Puchar Magurki „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy” oraz od 2007 roku Jesienne Biegi na Magurce „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy”. Rokrocznie obie imprezy przyciągają coraz większą liczbę zawodników, kibiców i miłośników narciarstwa biegowego oraz biegów przełajowych, a sama księżna patronuje naszej imprezie.
Zrealizowany projekt budynku, obok zaspokojenia potrzeb przyjętych w założeniach projektowych stanowi oryginalne architektoniczne podejście autora projektu do wkomponowania w przestrzeń krajobrazową Beskidu Małego obiektu wielofunkcyjnego o, zaczynającej się pojawiać w górach Europy, postaci konstrukcyjnej spełniającej bądź funkcję tarasu widokowego, bądź platformy fotograficznej oraz miejsca testowania nart do zawodów.
Znaczącą wartość dodaną zrealizowanego projektu stanowi zasilanie w energię cieplną ogrzewania centralnego pomieszczeń w budynku zaplecza socjalno-sędziowskiego i wytwarzania w nim ciepłej wody użytkowej, dzięki zastosowaniu sprężarkowej pompy ciepła. Takie rozwiązanie spełnia założenia projektowe praktycznie wdrażanego w Gminie programu obniżenia stężenia CO2 w powietrzu, co jest szczególnie ważne w górskim otoczeniu przyrodniczym należącym do obszaru „NATURA 2000”.
Na wyróżnienie zasługuje pomysł wykorzystania ciepła wnętrza ziemi z położonego na głębokości 1,5 – 2,0 m kolektora rurowego, umieszczonego w gruncie rodzimej struktury i wilgotności. Kolektor daje, jako „dolne” źródło ciepła, przy średniorocznej temperaturze ok. 10 °C, po „przepompowaniu” wymagany przepisami i oczekiwany przez konstruktora komfort temperaturowy w budynku, nawet przy ekstremalnych temperaturach zimą, przy wykorzystaniu wymiennika gruntowego jako parownika i latem przy wykorzystaniu wymiennika gruntowego jako skraplacza. Ww. rozwiązanie techniczne może stanowić przykład do naśladowania w edukowaniu ekologicznym i wdrożeniach praktycznych.

 

Głównym celem projektu było stworzenie profesjonalnego regionalnego produktu turystycznego, a zarazem wzbogacenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu w gminie Wilkowice i gminie Czernichów poprzez budowę tras do narciarstwa biegowego odpowiadających standardom międzynarodowym, co daje możliwość organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej. Trasy biegowe posiadają homologacji PZN i FIS, co stanowi swego rodzaju znak jakości i dodatkowo zwiększa zainteresowanie turystów ofertą proponowaną przez Gminy. Łączenie infrastruktury aktywnego wypoczynku z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych sprzyja zwiększeniu atrakcyjności i popularności regionu i znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu ruchu turystycznego.
Wybudowane trasy do narciarstwa biegowego stanowią powszechnie dostępny obiekt o różnym przeznaczeniu w zależności od pór roku. W szczególności obiekt służyć będzie do uprawiania narciarstwa biegowego przez indywidualnych turystów amatorów jak i do rozgrywania zawodów sportowych w biegach narciarskich na trasach o długości 3,75 km; 2,5 km; 2,0 km i 1,0 km – dystanse ustalane będą odpowiednio pod potrzeby organizowanych zawodów (w okresie zimowym trasa nadaje się również pod wyścigi psich zaprzęgów). W okresie od wiosny do jesieni obiekt służyć będzie do uprawiania turystyki pieszej, organizacji biegów przełajowych oraz zawodów rowerowych. Budowa tras przyczyniła się ponadto do zwiększenia dostępności do sportu i poprawy aktywności fizycznej oraz wyrabiania nawyku stałej dbałości o utrzymanie odpowiedniego poziomu sprawności i tym samym zdrowia. Realizacja przedsięwzięcia stanowi punkt wyjścia do tworzenia ciekawych ofert zagospodarowania wolnego czasu, zróżnicowanych ze względu na wiek i sprawność fizyczną dla mieszkańców województwa śląskiego.
Celem pośrednim projektu jest wzrost rozpoznawalności turystycznej gmin, podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu poprzez wzbogacenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu w regionie.
Wychodząc naprzeciw społecznym trendom, tj. popularyzacji aktywnego, zdrowego stylu życia, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia połączona z odpowiednią kampanią promocyjną przyczyni się do wzrostu zainteresowania potencjalnych odbiorców usług turystycznych dłuższymi, niż jeden dzień, pobytami na terenie gmin. Oferta będzie w szczególności adresowana do turystów dbających o kondycję fizyczną i preferujących zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek.
Dodatkowo zgodnie z zaleceniami specjalistów w zakresie kardiochirurgii należy w procesie rekonwalescencji korzystać z ruchu na świeżym powietrzu – spacer na nartach, pod kontrolą lekarza.

 

Dane adresowe

WojewództwoŚląskie
PowiatBielski
GminaWilkowice
MiejscowośćWilkowice
Kod pocztowy43-365
UlicaMagurka Wilkowicka

Galeria

Atrakcje turystyczne

Magurka Wilkowicka (909 m n.p.m.)

Klimczok (1117 m n.p.m.)

Szyndzielnia (1028 m n.p.m.)

Czupel (933 m n.p.m.)

Rogacz (898 m n.p.m.)


aktywny wypoczynek